Aktualności


20.06.2018

Ruszają pierwsze szkolenia

 

Serdeczenie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w zakładce "harmonogramy"

13.06.2018

Wybór Oferty

 
PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

30.05.2018

Zapytanie Ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

w ramach projektu „Kwalifikacje informatyczne z sukcesem” (RPSL.11.03.00-24-0424/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Ddziałanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

02.05.2018

Rekrutacja


Ropoczynamy rekrutację na szkolenie "Tworzenie aplikacji informatycznych HTML5 Application Development Fundamentals"

01.05.2018


Witamy na stronie projektu „Kwalifikacje informatyczne z sukcesem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o., z siedzibą w Będzinie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33D lok. 8, 42-500 Będzin.